2410 251920, 6985 748673

Ποιοι είμαστε

Διεύθυνση Σπουδών/Καθηγητής:  Ευάγγελος Ρούντος

Το Κέντρο μας διαθέτει όλες τις σχετικές άδειες λειτουργίας και διδασκαλίας όπως αυτές ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν σε οποιοδήποτε Κέντρο Ξένων Γλωσσών τα σχετικά πιστοποιητικά και άδειες που αφορούν την νόμιμη λειτουργία και την ακαδημαϊκή μόρφωση των καθηγητών για να διαπιστώσουν την εγκυρότητα και καταλληλότητά τους. Στο HISPAMUNDO όλα τα παραπάνω βρίσκονται στη διάθεση των σπουδαστών/ενδιαφερομένων ανα πάσα στιγμή.

 Όλοι οι καθηγητές/συνεργάτες μας είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίων.

Το Κέντρο μας διαθέτει επίσημους εξεταστές του INSTITUTO CERVANTES (Διπλώματα D.E.L.E) και του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.

Η στενή συνεργασία και ο ζήλος των καθηγητών μας διευκολύνει την διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας των σπουδαστών μας.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΝΤΟΣ:
-Πτυχιούχος Ισπανικής Γλώσσας (Diploma Superior, INSTITUTO CERVANTES)
-Πτυχιούχος Business Economics (University of Portsmouth, U.K.)
-Mεταπτυχιακό Business Economics Finance and Banking (University of Portsmouth, U.K.)
-Συμμετοχή στα ετήσια σεμινάρια κατάρτισης καθηγητών της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας 2004-σήμερα

– Εξεταστής DELE (Instituto Cervantes)
-Επάρκεια και Άδεια διδασκαλίας
-Εθνικότητα: Έλληνας
-Μητρική γλώσσα: Ελληνικά
-Άλλες γλώσσες: Ισπανικά/Αγγλικά
-Εμπειρία στη διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας: Από το 2002
-Συγγραφή και σχεδιασμός της σειράς εγχειριδίων OLÉ που χρησιμοποιούνται στα επίπεδα Α1,Α2, Β1, Β2 αποκλειστικά από τους μαθητές του Ινστιτούτου.
-Διδάσκει Ισπανικά από το 2002
-Μέσος όρος ωρών διδακτικής εμπειρίας ανά έτος (σε 35 εργάσιμες εβδομάδες): 1400 διδακτικές ώρες
-Μέσος όρος συνολικών ωρών  διδακτικής εμπειρίας: 29.500 διδακτικές ώρες

 

Pin It on Pinterest