2410 251920, 6985 748673

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 

1. HISPA-INICIAL (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) (κωδ. 01) Πρόγραμμα αρχαρίων.

Περιλαμβάνει:
Προφορική και ακουστική εξάσκηση (role plays,συζητήσεις, επικοινωνιακές ασκήσεις, audiciones).
Γραπτή εξάσκηση (εκθέσεις, σημειώματα, γράμματα, απλές παρουσιάσεις, κτλ.).
HISPACULTURA: Επικοινωνιακές δραστηριότητες μέσω ταινιών, μουσικής, ιστορίας, κτλ
HISPA-TEST:Τεστ Λεξιλογίου και Γραμματικής σε τακτά διαστήματα.
Προαιρετική συμμετοχή στην έκδοση του περιοδικού HISPA-AMIGOS.
Προαιρετική προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΙNSTITUTO CERVANTES για το επίπεδο Β1
Τελικό πρότζεκτ (προαιρετικό): Δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο (παρουσίαση, ταινία μικρού μήκους, κτλ.)
HISPA-EVENTOS: Πολιτιστικές δραστηριότητες.

* Από τη σεζόν 2013-2014, το βασικό πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας (Εργαστήριο Β1, ατομικό Β1, Ισπανικά και κινηματογράφος, κτλ.). Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στους υπευθυνους σπουδών.

 

2. HISPA-INTERMEDIO (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) (κωδ. 02)
Πρόγραμμα για μαθητές που έχουν καλύψει πρόσφατα ένα ελάχιστο 170 εκπαιδευτικών ωρών και έχουν διδαχθεί την ύλη των Α1, Α2 και Β1. Οι σπουδαστές που δεν προέρχονται από το Κέντρο μας θα πρέπει να πραγματοποιήσουν κάποιο Τεστ επιπέδου για να καταταχθούν στο επίπεδο που τους αρμόζει. Περιλαμβάνει:

Βασική γραμματική που καλύπτει τις απαιτήσεις ενός υψηλού επιπέδου.
Προφορική και ακουστική εξάσκηση (role plays, συζητήσεις, επικοινωνιακές ασκήσεις, audiciones).
Τεχνικές γραπτής σύνθεσης (εκθέσεις, επίσημη και ανεπίσημη αλληλογραφία, κτλ.).
HISPA-PRESENTACION: Παρουσιάσεις ποικίλων περιεχομένων
HISPA-CULTURA: Επικοινωνιακές δραστηριότητες μέσω ταινιών, μουσικής, ιστορίας, κτλ.
HISPA-TEST: Τεστ Λεξιλογίου και Γραμματικής σε τακτά διαστήματα.
HISPA-EVENTOS: Πολιτιστικές δραστηριότητες.
Προαιρετική συμμετοχή στην έκδοση του περιοδικού HISPA-AMIGOS.
Τελικό πρότζεκτ (προαιρετικό): Δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο ή παρουσίασης.
Προετοιμασία για τις εξετάσεις του INSTITUTO CERVANTES και του ΚΠΓ για το επίπεδο Β2.

*Από τη σεζόν 2013-2014, το βασικό πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας (Εργαστήριο Β2, ατομικό Β2, Ισπανικά και κινηματογράφος, κτλ.). Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στους υπευθυνους σπουδών.

 

3. HISPA-AVANZADO (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) (κωδ. 03)
Πρόγραμμα για μαθητές που έχουν καλύψει πρόσφατα ένα ελάχιστο 340 εκπαιδευτικών ωρών και έχουν διδαχθεί την ύλη των Α1, Α2, Β1 και Β2. Οι σπουδαστές που δεν προέρχονται από το Κέντρο μας θα πρέπει να πραγματοποιήσουν κάποιο Τεστ επιπέδου για να καταταχθούν στο επίπεδο που τους αρμόζει. Περιλαμβάνει:

Βασική και εξειδικευμένη γραμματική που καλύπτει τις απαιτήσεις ενός υψηλοτερου επιπέδου.
Προφορική και ακουστική εξάσκηση (role plays, συζητήσεις, επικοινωνιακές ασκήσεις, audiciones).
Τεχνικές γραπτής σύνθεσης (εκθέσεις, επίσημη αλληλογραφία, εξειδικευμένη ορολογία, κτλ.).
HISPA-PRESENTACION: Παρουσιάσεις εξειδικευμένου περιεχομένου (ιστορία, πολιτική, εμπόριο, τέχνη, ιατρική, νομική, κτλ.).
HISPA-CULTURA: Επικοινωνιακές δραστηριότητες μέσω ταινιών, μουσικής, ιστορίας, κτλ.
HISPA-TEST: Τεστ Λεξιλογίου και Γραμματικής σε τακτά διαστήματα.
HISPA-EVENTOS: Πολιτιστικές δραστηριότητες.
Προαιρετική συμμετοχή στην έκδοση του περιοδικού HISPA-AMIGOS.
Τελικό πρότζεκτ (προαιρετικό): Δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο ή παρουσίασης.
Προετοιμασία για τις εξετάσεις του επιπέδου Γ1 για το ΚΠΓ και C1 του INSTITUTO CERVANTES.

*Από τη σεζόν 2013-2014, το βασικό πρόγραμμα θα μπορεί να συνδυαστεί με κάποιο από τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας (Εργαστήριο C1, ατομικό C1, Ισπανικά και κινηματογράφος, κτλ.). Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στους υπευθυνους σπουδών.

 

4. HISPA-SUPERIOR (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) (κωδ. 04)
Πρόγραμμα για μαθητές που έχουν καλύψει πρόσφατα ένα ελάχιστο 510 ωρών και έχουν διδαχθεί την ύλη Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1. Οι σπουδαστές που δεν προέρχονται από το Κέντρο μας θα πρέπει να πραγματοποιήσουν κάποιο Τεστ επιπέδου για να καταταχθούν στο επίπεδο που τους αρμόζει.

Περιλαμβάνει:
Ολοκλήρωση της ισπανικής γραμματικής.
Τεχνικές γραπτής σύνθεσης (εκθέσεις, επίσημη αλληλογραφία, εξειδικευμένη ορολογία, κτλ).
Τεχνικές τελειοποίησης επικοινωνιακών τακτικών.
HISPA-PRESENTACION: Παρουσιάσεις εξειδικευμένου περιεχομένου (ιστορία, πολιτική, εμπόριο, τέχνη, ιατρική, νομική, κτλ) στην Ισπανική.
HISPA-CULTURA: Επικοινωνιακές δραστηριότητες μέσω μουσικής, ταινιών, ιστορίας, κτλ.
HISPA-TEST: Τεστ Λεξιλογίου και Γραμματικής σε τακτά διαστήματα.
HISPA-EVENTOS: Πολιτιστικές δραστηριότητες.
Προαιρετική συμμετοχή στην έκδοση του περιοδικού HISPA-AMIGOS.
Τελικό πρότζεκτ (προαιρετικό): Δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο (παρουσίαση, ταινία μικρού μήκους, κτλ.)

*Από τη σεζόν 2013-2014 το βασικό πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με κάποιο από τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας (Εργαστήριο C2, ατομικό C2, Ισπανικά και κινηματογράφος, κτλ.). Για περισσότερες πληροφορίες, απεθυνθείτε στους υπευθυνους σπουδών.

5. HISPA-JUNIOR (κωδ. 05)
Πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 7-10 ετών. Η πρώτη επαφή με τη νέα γλώσσα πραγματοποιείται μέσω μιας ευχάριστης διαδικασίας που βασίζεται στις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μαθόδους.

Γνώση του Αλφαβήτου και ανάγνωση απλών κειμένων.
Επικοινωνιακές δραστηριότητες μέσω παιδικών ταινιών, επιτραπέζιων παιχνιδιών, κόμικς, κτλ.
Θεματικό λεξιλόγιο και λεξιλόγιο καθημερινό του περιβάλλοντος του μαθητή.
HISPA-TEST:Τεστ Λεξιλογίου και Γραμματικής σε τακτά διαστήματα.
Προαιρετική συμμετοχή στην έκδοση του περιοδικού HISPA-AMIGOS.
Τελικό πρότζεκτ (προαιρετικό): Εργασία βασισμένη στην ύλη της χρονιάς.
HISPA-EVENTOS: Πολιτιστικές δραστηριότητες.


6. HISPA-JOVEN (κωδ. 06)
Προγράμματα για παιδιά ηλικίας 11-17 ετών. Η πρώτη επαφή με τη νέα γλώσσα πραγματοποιείται μέσω μιας ευχάριστης διαδικασίας που βασίζεται στις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μαθόδους. Οι νεαροί μαθητές, ανάλογα με τις συνολικές ώρες μαθήματος που έχουν παρακολουθήσει, είναι σε θέση να συμμετέχουν στην προετοιμασία για τις εξετάσεις των εξής διπλωμάτων: Α1, Α2, Β1, B2, Γ1, Γ2 (για τους υποψήφιους που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους).

Γνώση του Αλφαβήτου και ανάγνωση απλών κειμένων.
Επικοινωνιακές δραστηριότητες μέσω παιδικών ταινιών, επιτραπέζιων παιχνιδιών, κόμικς, κτλ.
Θεματικό λεξιλόγιο και λεξιλόγιο καθημερινό του περιβάλλοντος του μαθητή.
HISPA-TEST:Τεστ Λεξιλογίου και Γραμματικής σε τακτά διαστήματα.
Προαιρετική συμμετοχή στην έκδοση του περιοδικού HISPA-AMIGOS.
Τελικό πρότζεκτ (προαιρετικό): Εργασία βασισμένη στην ύλη της χρονιάς.
HISPA-EVENTOS: Πολιτιστικές δραστηριότητες.
Προαιρετική συμμετοχή στις εξετάσεις των Διπλωμάτων της Ισπανικής.

*Από τη σεζόν 2013-2014 το βασικό πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με κάποιο από τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας (Εργαστήριο επιπέδου, ατομικό, Ισπανικά και κινηματογράφος, κτλ.). Για περισσότερες πληροφορίες απεθυνθείτε στους υπευθυνους σπουδών.

7. ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ Β1+ Β2 (κωδ. 07)
Πρόγραμμα για μαθητές που έχουν καλύψει πρόσφατα ένα ελάχιστο 170 εκπαιδευτικών ωρών και έχουν διδαχθεί την ύλη των Α1, Α2 και Β1. Οι σπουδαστές που δεν προέρχονται από το Κέντρο μας θα πρέπει να πραγματοποιήσουν κάποιο Τεστ επιπέδου για να καταταχθούν στο επίπεδο που τους αρμόζει.

Περιλαμβάνει:
Βασική γραμματική που καλύπτει τις απαιτήσεις ενός υψηλού επιπέδου.
Προφορική και ακουστική εξάσκηση (role plays, συζητήσεις, επικοινωνιακές ασκήσεις, audiciones).
Τεχνικές γραπτής σύνθεσης (εκθέσεις, επίσημη και ανεπίσημη αλληλογραφία, κτλ.).
HISPA-PRESENTACION: Παρουσιάσεις ποικίλων περιεχομένων
HISPA-CULTURA: Επικοινωνιακές δραστηριότητες μέσω ταινιών, μουσικής, ιστορίας, κτλ.
HISPA-TEST: Τεστ Λεξιλογίου και Γραμματικής σε τακτά διαστήματα.
HISPA-EVENTOS: Πολιτιστικές δραστηριότητες.
Προαιρετική συμμετοχή στην έκδοση του περιοδικού HISPA-AMIGOS.
Τελικό πρότζεκτ (προαιρετικό): Δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο ή παρουσίασης.
Προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΚΠΓ για το επίπεδο Β2.

*Από τη σεζόν 2013-2014, το βασικό πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με κάποιο από τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας (Εργαστήριο Β1/Β2, ατομικό Β1/Β2, Ισπανικά και κινηματογράφος, κτλ.). Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στους υπευθυνους σπουδών.

 

8. ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ Γ1+Γ2 (κωδ. 08)
Πρόγραμμα για μαθητές που έχουν καλύψει πρόσφατα ένα ελάχιστο 340 εκπαιδευτικών ωρών και έχουν διδαχθεί την ύλη των επιπέδων Α1, Α2, Β1 και Β2 ή για μαθητές που έχουν καλύψει πρόσφατα ένα ελάχιστο 510 εκπαιδευτικών ωρών και έχουν διδαχθεί την ύλη των επιπέδων Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1. Οι σπουδαστές που δεν προέρχονται από το Κέντρο μας θα πρέπει να πραγματοποιήσουν κάποιο Τεστ επιπέδου για να καταταχθούν στο επίπεδο που τους αρμόζει. Περιλαμβάνει:

Βασική και εξειδικευμένη γραμματική που καλύπτει τις απαιτήσεις ενός υψηλοτερου επιπέδου.
Προφορική και ακουστική εξάσκηση (role plays, συζητήσεις, επικοινωνιακές ασκήσεις, audiciones).
Τεχνικές γραπτής σύνθεσης (εκθέσεις, επίσημη αλληλογραφία, εξειδικευμένη ορολογία, κτλ.).
HISPA-PRESENTACION: Παρουσιάσεις εξειδικευμένου περιεχομένου (ιστορία, πολιτική, εμπόριο, τέχνη, ιατρική, νομική, κτλ.).
HISPA-CULTURA: Επικοινωνιακές δραστηριότητες μέσω ταινιών, μουσικής, ιστορίας, κτλ.
HISPA-TEST: Τεστ Λεξιλογίου και Γραμματικής σε τακτά διαστήματα.
HISPA-EVENTOS: Πολιτιστικές δραστηριότητες.
Προαιρετική συμμετοχή στην έκδοση του περιοδικού HISPA-AMIGOS.
Τελικό πρότζεκτ (προαιρετικό): Δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο ή παρουσίασης.
Προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΚΠΓ για τα επίπεδα Γ1+Γ2.

*Από τη σεζόν 2013-2014, το βασικό πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με κάποιο από τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας (Εργαστήριο Γ1/Γ2, ατομικό Γ1/Γ2, Ισπανικά και κινηματογράφος, κτλ.). Για περισσότερες πληροφορίες, απεθυνθείτε στους υπεύθυνους σπουδών.

 

9. HISPA-FILOLOGIA (κωδ. 09)
Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για υποψήφιους Ισπανικής Φιλολογίας μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων.

 

10. HISPA-UNIVERSIDAD (κωδ. 10)
Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για σπουδαστές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε ισπανόφωνα πανεπιστήμια. Περιλαμβάνει επίσης την ολοκληρωμένη διαδικασία ένταξης (εύρεση πληροφοριών, επικοινωνία, εγγραφή, διαμονή, κτλ.) του σπουδαστή σε πανεπιστήμιο της αρεσκείας του.

 

11. HISPA-DOMINIO (κωδ. 11)
Η εξέλιξη της γλώσσας δεν σταματάει με την απόκτηση του διπλώματος SUPERIOR. Πρόγραμμα που βοηθάει τον μαθητή να μην χάσει την επαφή του με την γλώσσα καθώς επίσης να κάνει επαναλήψεις μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες (λογοτεχνία, παρουσιάσεις, συζητήσεις, παιχνίδια, ταινίες, μουσική) μακριά από το άγχος των εξετάσεων.

 

12. HISPA-MANTENIMIENTO (κωδ. 12)
Πρόγραμμα για μαθητές όλων των επιπέδων που δεν θέλουν να χάσουν την επαφή με τη γλώσσα στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών ή μετά από την απόκτηση του πτυχίου. Μια καλή ευκαιρία για επανάληψη μέσα από ένα χαλαρό πρόγραμμα (2 ωρών/εβδομάδα) που περιλαμβάνει ασκήσεις και ψυχαγωγικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (επαναλήψεις με την χρήση μουσικής, ταινιών, επιτραπέζιων παιχνιδιών, κτλ.).

 

13. HISPA-PROFESIONAL (κωδ. 13)
Πρόγραμμα για εκείνους που χρειάζονται την Ισπανική γλώσσα σ’ενα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το κοινό. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ατομικές και εργασιακές απαιτήσεις των μαθητών. Απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες των εξής κλάδων:

Τουριστικά επαγγέλματα
Οικονομικά-Τραπεζικά-Χρηματοοικονομικά
Νομική
Ιατρική
Διεθνές εμπόριο
Μηχανολογία
Μαγειρική
Στρατιωτικά επαγγέλματα

 

14. HISPA-VIAJE (κωδ. 14)
Πρόγραμμα για μαθητές όλων των επιπέδων. Γραμματική, λεξιλόγιο, συζήτηση και δραστηριότητες βασισμένες στην παρουσίαση των πιο διάσημων προορισμών των ισπανόφωνων χωρών. Ανάλογα με το θέμα του μαθήματος γίνεται και προβολή video. Το επίπεδο δυσκολίας των δραστηριοτήτων αυξάνεται σταδιακά με στόχο την βελτίωση των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα. Δεν προϋποθέτει προσωπική δουλειά στο σπίτι. Ιδανικό για τους λάτρεις των ταξιδιών!

 

15. HISPA-GRAFIA (κωδ. 15)
Πρόγραμμα για σπουδαστές που επιθυμούν να βελτιώσουν της στρατηγικές σύνθεσης γραπτών κειμένων, επιστολών, κτλ.

 

16. HISPA-ORAL (κωδ. 16)
Πρόγραμμα για σπουδαστές που χρειάζονται επιπλέον βοήθεια για να βελτιώσουν τις προφορικές ικανότητές τους. Δίνεται έμφαση στη εξάσκηση της προφοράς, του τονισμού, της κατανόησης, του λεξιλογίου, κτλ. Εστιάζει στην εξέλιξη του μαθητή στον τομέα των προφορικών και της συζήτησης. Περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις, συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, debate κ.α.

Τα θέματα επιλέγονται ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή ή του τμήματος.

 

17. HISPA-INDIVIDUAL (κωδ. 17)
Ευέλικτο ατομικό πρόγραμμα για μαθητές που χρειάζονται προσωπική παρακολούθηση από τον καθηγητή ή για μαθητές που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να ενταχθούν σε κάποιο τμήμα.

Το πρόγραμμα ωρών εξαρτάται από τις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή.

18. HISPA-INTENSIVO (κωδ. 18)
Εντατικό πρόγραμμα για σπουδαστές που αποσκοπούν στη σύντομη απόκτηση κάποιου διπλώματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εγγραφεί κανείς σε αυτό το πρόγραμμα οφείλει να γνωρίζει ότι θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερες ώρες για μελέτη στο σπίτι απ’ότι εάν είχε επιλέξει να ακολουθήσει ένα κανονικό πρόγραμμα.

 

19. HISPA-CULTURA (κωδ. 19)
Πρόγραμμα για μαθητές όλων των επιπέδων. Γραμματική, λεξιλόγιο, συζήτηση και δραστηριότητες βασισμένες στην ιστορία και σε διάφορα έθιμα, γιορτές και παραδόσεις των ισπανόφωνων χωρών. Ανάλογα με το θέμα του μαθήματος γίνεται και προβολή video. Το επίπεδο δυσκολίας των δραστηριοτήτων αυξάνεται σταδιακά με στόχο την βελτίωση των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα. Δεν προϋποθέτει προσωπική δουλειά στο σπίτι.

 

20. HISPA-COCINA (κωδ. 20)
Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που εξερευνεί την γαστρονομία των ισπανόφωνων χωρών. Ιστορία, λεξιλόγιο, συνταγές και πρακτική μαγειρικής.

 

21. HISPA-LENGUA (κωδ. 21)
Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για ισπανόφωνους που μιλάνε την Ισπανική στο σπίτι τους, λόγω καταγωγής γονέων, και επιθυμούν να εμβαθύνουν την σπουδή της γλώσσας και να εξαλείψουν τα λάθη τους.

 

22. HISPA-CINE (κωδ. 22)
Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για μαθητές επιπέδων Α2 και άνω. Γραμματική, λεξιλόγιο, συζήτηση και δραστηριότητες βασισμένες στις καλύτερες ταινίες του ισπανόφωνου κινηματογράφου. Το επίπεδο δυσκολίας των δραστηριοτήτων αυξάνεται σταδιακά με στόχο την βελτίωση των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα. Δεν προϋποθέτει προσωπική δουλειά στο σπίτι. Το κάθε μάθημα περιλαμβάνει προβολή ενός αποσπάσματος μίας ταινίας πάνω στο οποίο δουλεύουν τα μέλη του τμήματος. Η κάθε ταινία αντιστοιχεί σε 2 ή 3 μαθήματα. Ο πιο ευχάριστος τρόπος για να μάθετε ισπανικά εύκολα και να βελτιώσετε το επίπεδο σας.

 

23. HISPA-ARTE (κωδ. 23)
Πρόγραμμα για μαθητές όλων των επιπέδων. Γραμματική, λεξιλόγιο, συζήτηση και δραστηριότητες βασισμένες στα κορυφαία έργα τέχνης των ισπανόφωνων χωρών. Ανάλογα με το θέμα του μαθήματος γίνεται και προβολή video. Το επίπεδο δυσκολίας των δραστηριοτήτων αυξάνεται σταδιακά με στόχο την βελτίωση των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα. Δεν προϋποθέτει προσωπική δουλειά στο σπίτι.

 

24. HISPA-LITERATURA (κωδ. 24)
Πρόγραμμα για μαθητές επιπέδων Β2 και άνω. Γραμματική, λεξιλόγιο, σύνταξη κειμένων, συζήτηση και δραστηριότητες βασισμένες στα κορυφαία λογοτεχνικά έργα ισπανόφωνων συγγραφέων. Δεν προϋποθέτει προσωπική δουλειά στο σπίτι.

 

25. HISPA-MUSICA (κωδ. 25)
Πρόγραμμα για μαθητές όλων των επιπέδων. Γραμματική, λεξιλόγιο, συζήτηση και δραστηριότητες βασισμένες στις κορυφαίες μουσικές επιτυχίες και μουσικά είδη των ισπανόφωνων χωρών. Ανάλογα με το θέμα του μαθήματος γίνεται και προβολή videoclip. Το επίπεδο δυσκολίας των δραστηριοτήτων αυξάνεται σταδιακά με στόχο την βελτίωση των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα. Δεν προϋποθέτει προσωπική δουλειά στο σπίτι. Ιδανικό για τους λάτρεις της μουσικής!

 

26. HISPA-CLUB DE LA COMEDIA (κωδ. 26)
Πρόγραμμα για μαθητές επιπέδων Β1 και άνω. Γραμματική, λεξιλόγιο, συζήτηση και δραστηριότητες βασισμένες στους μονολόγους του ισπανικού Club de la comedia (Stand up comedy). Δεν προϋποθέτει προσωπική δουλειά στο σπίτι. Ένας πρωτότυπος και πολύ ευχάριστος τρόπος για να βελτιώσετε το επίπεδο σας.

 

27. HISPA-TEATRO (κωδ. 27)
Πρόγραμμα για μαθητές επιπέδων Α2 και άνω. Γραμματική, λεξιλόγιο, συζήτηση και δραστηριότητες ερμηνείας βασισμένες στα διασημότερα θεατρικά έργα των ισπανόφωνων χωρών. Δεν προϋποθέτει προσωπική δουλειά στο σπίτι. Ένας πρωτότυπος και πολύ ευχάριστος τρόπος για να βελτιώσετε το επίπεδο σας. Ιδανικό για τους λάτρεις του θεάτρου.

 

28. HISPA-ERASMUS (κωδ. 28)
Πρόγραμμα προετοιμασίας που απευθύνεται σε αρχάριους μαθητές , οι οποίοι μέσω του προγράμματος ERASMUS σκοπεύουν να φοιτήσουν για κάποιο διάστημα στην Ισπανία.

 

29. HISPA-ONLINE (κωδ. 29)
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ON-LINE ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΣΩ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ. ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HISPAMUNDO ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ.

 

30. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (κωδ. 30)
Οι θεματικοί κύκλοι μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας απευθύνονται σε μαθητές που στοχεύουν στην απόκτηση ενός τίτλου ή επιθυμούν να κάνουν συντήρηση της γλώσσας. Τα μαθήματα αυτά λειτουργούν σαν εργαστήρια γλώσσας και βασίζονται σε θεματολογία σχετική με τον κινηματογράφο, την ιστορία, την μουσική, τα ταξίδια, τις γιορτές και πολλά άλλα στοιχεία της ισπανόφωνης κουλτούρας. Συνήθως διαρκούν 3 με 4 εβδομάδες και κατά τη διάρκεια τους οι μαθητές παρακολουθούν ένα δίωρο μάθημα την εβδομάδα με διαφορετικό καθηγητή και θέμα κάθε φορά. Ο καλύτερος τρόπος εξάσκησης και βελτίωσης του επιπέδου σας στα ισπανικά!!!

Pin It on Pinterest