Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

1. HISPA-INICIAL (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) (κωδ. 01) Πρόγραμμα αρχαρίων.

Περιλαμβάνει:

  • Προφορική και ακουστική εξάσκηση (role plays,συζητήσεις, επικοινωνιακές ασκήσεις, audiciones).
  • Γραπτή εξάσκηση (εκθέσεις, σημειώματα, γράμματα, απλές παρουσιάσεις, κτλ.).
  • HISPACULTURA: Επικοινωνιακές δραστηριότητες μέσω ταινιών, μουσικής, ιστορίας, κτλ
  • HISPA-TEST:Τεστ Λεξιλογίου και Γραμματικής σε τακτά διαστήματα.
  • Προαιρετική συμμετοχή στην έκδοση του περιοδικού HISPA-AMIGOS.
  • Προαιρετική προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΙNSTITUTO CERVANTES για το επίπεδο Β1
  • Τελικό πρότζεκτ (προαιρετικό): Δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο (παρουσίαση, ταινία μικρού μήκους, κτλ.)
  • HISPA-EVENTOS: Πολιτιστικές δραστηριότητες.

* Από τη σεζόν 2013-2014, το βασικό πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας (Εργαστήριο Β1, ατομικό Β1, Ισπανικά και κινηματογράφος, κτλ.). Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στους υπευθυνους σπουδών.

2. HISPA-INTERMEDIO (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) (κωδ. 02)
3. HISPA-AVANZADO (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) (κωδ. 03)
4. HISPA-SUPERIOR (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) (κωδ. 04)
5. HISPA-JUNIOR (κωδ. 05)
6. HISPA-JOVEN (κωδ. 06)
7. ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ Β1+ Β2 (κωδ. 07)
8. ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ Γ1+Γ2 (κωδ. 08)
9. HISPA-FILOLOGÍA (κωδ. 09)
10. HISPA-UNIVERSIDAD (κωδ. 10)
11. HISPA-DOMINIO (κωδ. 11)
12. HISPA-MANTENIMIENTO (κωδ. 12)
13. HISPA-PROFESIONAL (κωδ. 13)
14. HISPA-VIAJE (κωδ. 14)
15. HISPA-GRAFÍA (κωδ. 15)
16. HISPA-ORAL (κωδ. 16)
17. HISPA-INDIVIDUAL (κωδ. 17)
18. HISPA-INTENSIVO (κωδ. 18)
19. HISPA-CULTURA (κωδ. 19)
20. HISPA-COCINA (κωδ. 20)
21. HISPA-LENGUA (κωδ. 21)
22. HISPA-CINE (κωδ. 22)
23. HISPA-ARTE (κωδ. 23)
24. HISPA-LITERATURA (κωδ. 24)
25. HISPA-MUSICA (κωδ. 25)
26. HISPA-CLUB DE LA COMEDIA (κωδ. 26)
27. HISPA-TEATRO (κωδ. 27)
28. HISPA-ERASMUS (κωδ. 28)
29. HISPA-ONLINE (κωδ. 29)
30. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (κωδ. 30)

HISPAMUNDO © 2023 . All Rights Reserved. Powered by ID